แถลงข่าวงานเปิดมัสยิดกลางและงานเมาลิดกลาง จ.นครศรีธรรมราช

31 ตุลาคม 2017 | ท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม, ประชาสัมพันธ์, แกลอรี่, Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จุฬาราชมนตรีเตรียมเปิดมัสยิดกลางประจำนครศรีธรรมราชและงานเมาลิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ31ตค.ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเอกชัย ดารากัย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเปิดมัสยิดกลางและงานเมาลิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 18-22 พย.2560 5วัน5คืน โดยในวันที่ 18พย.ทางนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในงานพิธีเปิดมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งมีบุคคลสำคัญมาร่วมพิธีจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย,อธิบดีกรมการปกครอง,แม่ทัพภาค4,กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานสภาองค์สตรีมุสลิม15จังหวัดภาคใต้และเครือข่ายผู้นำองค์การสตรีมุสลิม4ภาค โดยระหว่างวันที่ 18-22 พย.จะมีกิจกรรมด้านวิชาการ การบรรยายธรรมจากนักวิชาการจำนวนหลายท่าน การแสดงมากมายและพิธีเมาลิดนบีนายเอกชัย ได้กล่าวอีกว่า สำหรับประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มจากปี 2545 ที่ประชุมคณะกก.อิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช,อิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่นและคณะกก.อิสลามประจำมัสยิดต่างๆทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชและพี่น้องชาวมุสลิมประมาณ1500คน ได้มีมติเห็นชอบที่จะให้มีมัสยิดกลางประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น โดยให้คณะกก.อิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้จัดหางบประมาณดำเนินการก่อสร้าง ได้มีการประสานนายวิฑูร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราชสมัยนั้นจัดสรรงบประมาณซื้อที่ดิน 8ไร่ เพื่อสร้างมัสยิดกลางให้กับพี่น้องมุสลิมชาวจ.นครศรีธรรมราช และสมัยนายพิชัย บุณยะเกียรติ เป็นนายก อบจ.นครศรีธรรมราชได้จัดสรรงบประมาณถมดินเพื่อสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณริมถนนสายเบญจมฯ-น้ำแคบ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ต่อมา 24 กย.2557 รัฐบาลสัญจรของ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัต ได้รับโครงการที่จะสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งจากบรรดายุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จนเมื่อเดือนตค.2557 ได้มีการทำสัญญาว่าจ้าง บริษัทนัศร็อนมุสลิมกรุ๊ป เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยงบประมาณ 113,250,000บาท และเมื่อ4 พย.2557 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเทฐานรากมัสยิดกลางประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จนก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อเดือน กพ.2560และมีกำหนดเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่18พย.2560 โดยมีนายอาศิศ พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว.23131081_187115791856189_1733790087_o aaaaIMG_6517 aaaaIMG_6534 aaaIMG_6554 aaaIMG_6560 aaaIMG_6561 aIMG_6525 aIMG_6529 aIMG_6530 aIMG_6556 IMG_6533 IMG_6535 IMG_6541 IMG_6543 IMG_6544 IMG_6545 IMG_6546 IMG_6547 IMG_6549 IMG_6550 IMG_6551 IMG_6559 IMG_6563 zIMG_6518 zIMG_6519 zIMG_6520 zIMG_6521 zIMG_6523 zIMG_6524 zIMG_6532 zIMG_6537 zIMG_6538 zIMG_6557

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook