สภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์

31 มกราคม 2018 | ข่าวสาร, แกลอรี่, Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.61 เวลา 07.00 น. 5 องค์กรเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบไม่เป็นทางการ

ณ. ที่ลานกิจกรรมโรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 ซึ่ง 5 องค์กรภาคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช และชมรมธนาคารจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งได้ปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบไม่เป็นทางการ โดยกำหนดจัดขึ้นเดือนละครั้ง สำหรับครั้งต่อไปกำหนดจัดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ

 

aaAJOM2014

aaAJOM2017 aaAJOM2025 aaAJOM2029 aaAJOM2033 aAJOM1971 aAJOM1974 aAJOM1975 aAJOM1979 aAJOM1982 AJOM1887 AJOM1889 AJOM1891 AJOM1892 AJOM1893 AJOM1894 AJOM1895 AJOM1896 AJOM1897 AJOM1898 AJOM1901 AJOM1903 AJOM1905 AJOM1906 AJOM1908 AJOM1910 AJOM1913 AJOM1915 AJOM1919 AJOM1922 AJOM1923 AJOM1924 AJOM1926 AJOM1928 AJOM1929 AJOM1932 AJOM1933 AJOM1934 AJOM1936 AJOM1938 AJOM1942 AJOM1944 AJOM1945 AJOM1946 AJOM1947 AJOM1948 AJOM1949 AJOM1951 AJOM1952 AJOM1953 AJOM1955 AJOM1956 AJOM1958 AJOM1959 AJOM1960 AJOM1961 AJOM1963 AJOM1966 AJOM1967 AJOM1968 AJOM1969 AJOM1976 AJOM1983 AJOM1986 AJOM1990 AJOM1992 AJOM1993 AJOM2036 AJOM2040 AJOM2043 AJOM2047 AJOM2048 AJOM2050 AJOM2055 AJOM2056 AJOM2060 AJOM2065 AJOM2066 AJOM2069 AJOM2072 AJOM2074 AJOM2077 AJOM2078 AJOM2079 AJOM2081

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook