Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 5 ก.พ.61 ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอร่อนพิบูลย์ “รามโรม มิวสิคเฟสติวัล” โดยมีนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาคราชการ เอกชนและองค์กรท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการจัดกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาคราชการ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว “เขารามโรม”และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ให้เป็นที่รับทราบอย่างทั่วถึงและแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเป็นสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านม่วงงาม) ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ และสงกรานต์ เดอะว้อยส์ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำการท่องเที่ยว อาทิ การทัวร์นำร่องขึ้นเขารามโรม ชมชิมผลไม้ประจำถิ่น ,การออกบูทสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรและอาหารพื้นบ้าน ,การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดิน-วิ่งพิชิตเขารามโรม ,การจัดนิทรรศการด้านเหมืองแร่และประวัติศาสตร์อำเภอร่อนพิบูลย์ ,การจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติของอำเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-356253 ,องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ 075-449346-7 และคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอร่อนพิบูลย์ 081-9560912 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

aaaIMG_2223 aaaIMG_2225 aaIMG_2224 aIMG_2203 aIMG_2204 aIMG_2209 aIMG_2210 aIMG_2252 aIMG_2253 aIMG_2266 aIMG_2267 aIMG_2268 IMG_2172 IMG_2173 IMG_2174 IMG_2175 IMG_2177 IMG_2178 IMG_2179 IMG_2180 IMG_2181 IMG_2182 IMG_2184 IMG_2185 IMG_2186 IMG_2187 IMG_2188 IMG_2189 IMG_2190 IMG_2191 IMG_2192 IMG_2193 IMG_2194 IMG_2195 IMG_2197 IMG_2198 IMG_2199 IMG_2201 IMG_2202 IMG_2206 IMG_2207 IMG_2208 IMG_2211 IMG_2212 IMG_2213 IMG_2214 IMG_2215 IMG_2217 IMG_2218 IMG_2219 IMG_2220 IMG_2221 IMG_2225 IMG_2227 IMG_2228 IMG_2229 IMG_2230 IMG_2231 IMG_2232 IMG_2234 IMG_2235 IMG_2236 IMG_2237 IMG_2238 IMG_2239 IMG_2240 IMG_2241 IMG_2242 IMG_2243 IMG_2244 IMG_2246 IMG_2247 IMG_2248 IMG_2249 IMG_2250 IMG_2251 IMG_2254 IMG_2255 IMG_2256 IMG_2257 IMG_2258 IMG_2259 IMG_2260 IMG_2261 IMG_2262 IMG_2263 IMG_2264 IMG_2265 IMG_2270 IMG_2271 IMG_2272 IMG_2273 IMG_2274 IMG_2275 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2278 IMG_2279 IMG_2281 IMG_2283 IMG_2284 IMG_2285 IMG_2286 IMG_2288 IMG_2289 IMG_2290 IMG_2291 IMG_2292 IMG_2293 IMG_2294 IMG_2295 IMG_2296 IMG_2297 IMG_2298 IMG_2301 IMG_2302 IMG_2303 IMG_2304 IMG_2305 IMG_2306 IMG_2307 IMG_2309 IMG_2310 IMG_2311 IMG_2312 IMG_2313 IMG_2314 IMG_2318 IMG_2319 IMG_2322 IMG_2323 IMG_2325

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook