กำหนดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561

25 กุมภาพันธ์ 2018 | ประชาสัมพันธ์, Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561 ชมริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฎของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กวนข้าวยาคู เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชภายใต้แคมเปญ “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม”

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์กรคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561

เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และวัดต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-21.00 น. สาธิตการผลิตผ้าพระบฏภาคใต้และนิทรรศการการจัดแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมจัดตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. พิธีสวดด้าน ณ วิหารพระระเบียง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย สวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และเวลา 17.00 น. กวนข้าวยาคู ณ วัดท้าวโคตร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดนาสนธิ์ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช เวลา 15.00 น. กวนข้าวยาคู ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 19.00 น.

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. พิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน
จากอำเภอปากพนัง ผ้าพระบฏของหน่วยงานต่าง ๆ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวลา 17.00 น.พิธีกวนข้าวยาคู 12 กระทะ 12 นักษัตร ณ สนามหน้าเมืองฯ

และวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ภาคเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
เวลา 14.00 – 17.00 น. พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏจากอำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ จากศาลาประดู่หก ไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏ ในเวลา 16.30 น.ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นเวลา 18.00 น. พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561 ยังได้จัดกิจกรรมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอำเภอปากพนัง ประจำปี 2561 “อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำ สืบตำนานผ้าพระบฏปากพนัง”ณ ศาลาประชาสันต์ อ.ปากพนัง ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเขียนผ้าพระบฏ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวลในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ในทุกอำเภอด้วย และขอเชิญชวนร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด ร่วมกันทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านทุกวัดโดยพร้อมเพรียงกันด้วย.

2C4FD604-E921-4467-9473-6B08D21A934D 6D1A437E-299F-4763-A0F3-E31B31EF62BD 1016E55E-738F-418C-8DD3-5DA7D5FBE82F C5CCEC32-BE43-40A5-84B2-DA83C4714D7E 3B524B7C-19F1-4127-ABB0-E7AC06581717 0940DB58-4ABA-4002-AB5D-B59CB5678142

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook