มหกรรมข้าวหอมมะลิอิสานใต้

14 กันยายน 2018 | ประชาสัมพันธ์, แกลอรี่, Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พาณิชย์จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้นำกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าขายแดนใต้มาตราฐานสู่สากล”

โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ข้าวหอมมะลิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารดี อาหารเด่นของกลุ่มจังหวัด จำนวน 40 คูหา

ในระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช

 

1aDSL0641 1aDSL0649 1DSL0557 1DSL0560 1DSL0561 1DSL0574 1DSL0575 1DSL0576 1DSL0578 1DSL0579 1DSL0580 1DSL0581 1DSL0582 1DSL0583 1DSL0584 1DSL0585 1DSL0587 1DSL0591 1DSL0592 1DSL0594 1DSL0595 1DSL0596 1DSL0598 1DSL0600 1DSL0605 1DSL0606 1DSL0614 1DSL0615 1DSL0617 1DSL0622 1DSL0627 1DSL0628 1DSL0630 1DSL0652 1DSL0654 1DSL0660 1DSL0663 1DSL0666 1DSL0667 1DSL0669 1DSL0674 1DSL0677 1DSL0679 1DSL0683 1DSL0690 1DSL0691 1DSL0694 1DSL0697 1DSL0702 1DSL0703 1zDSL0566 1zDSL0569

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook