งานเดือนสิบ นครศรีธรรมราช 2561

21 กันยายน 2018 | ประชาสัมพันธ์, Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว และความรักสามัคคีในหมู่คณะ

กิจกรรมภายในงานกำหนดให้มีขึ้นอย่างหลากหลาย อาทิ การประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันเพลงบอก โนรา กลอนสด หนังตะลุงเยาวชน การประกวดวรรณกรรมไทย ร้องเรือเด็ก การพูดเสียงตัวตลกหนังตะลุง การประกวดหุ่นเปรต การสาธิตหุ่นเปรตและจัดขบวนแห่หุ่นเปรต การแสดงวิพิธทัศนา การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชเพื่อหาตัวแทนฑูตวัฒนธรรมของจังหวัด และการออกร้านของภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมด้านพลังงานและพลังงานทดแทน เวทีชุมชนเทศบาล และการออกร้านกาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมกาชาดและเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ด้วย

ส่วนการประกอบพิธีแห่หฺมฺรับและประกวดหฺมฺรับเพื่อชิงรางวัลหฺมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2466 ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 95 โดยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

S__27124099 S__27124100 S__27124101 S__27124102 S__27124103

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook