รวมภาพหมฺรับ และ เปรตเดือนสิบ เมืองนครศรีธรรมราช #2

19 กันยายน 2017 | ท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม, แกลอรี่, Slide
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0
ทำบุญสารทเดือนสิบเมืองคอน เป็นงานบุญเพื่อุทิศส่วนกุศล ให้บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ยังมีกรรมต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิ

ในวันสารทเดือนสิบ ยมพบาลจะปลดปล่อยให้ออกมาเยี่ยมลูกหลาน เพื่อมารับส่วนบุญกุศลที่บรรดาลูกหลาน ญาติพี่น้องทำบุญให้ มีเพียงปีละครั้ง คือในวัน แรม ๑๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ (ซึ่งจะประมาณ ปลายเดือนกันยายน หรือต้นเดือนตุลาคม) พอถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ต้องหลับไปชดใช้กรรมตามเดิม จนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมต่อไป

  • งานบุญสารทเดือนสิบ จะเริ่ม ตั้งแต่วัน แรม ๑๓ ค่ำ เดือนสิบ เรียกว่าวันจ่าย พ่อค้าแม่ค้าจะนำของมาขาย ที่ตลาดทุกแห่ง จะคลาคล่ำไปด้วยฝูงชนมาจับจ่ายซื้อของ เพื่อเอาไปจัด หมรับ ต้องใส่ พืชผักผลไม้และที่สำคัญต้องมีขนมเดือนสิบ มีขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซัม ขนมไข่ปลา ข้าวกระยาสารท และขนมอื่นๆ ทั่วไปที่มีขายในตลาด
  • วันแรม ๑๔ ค่ำ เป็นวันยก หมรับไปถวายวัด มีการตกแต่งกันอย่างสวยงามตามฐานะของแต่ละคน หรือหมู่คณะ มีขบวนแห่กันครึกครื้น สวยงาม มีการประกวด หมรับ เพื่อชิงรางวัล ถือเป็นงานประจำปีอันยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกว่า “งานเดือนสิบ”
  • วันแรม ๑๕ ค่ำ จะเป็นวันทำบุญอีกเป็นวันสุดท้าย เมื่อถวายเพลพระ และบังสกุลเสร็จแล้ว ก็จะเอาขนมเดือนสิบ ไปวางไว้ ตามต้นไม้ หรือกำแพงวัด แต่บางวัดได้จัดที่วางไว้ให้ โดยเฉพาะ เรียกว่าการ “ตั้งเปรต” คือให้พวกผีไม่มีญาติ ได้กิน หลังจากการตั้งเปรตและอุทิศส่วนกุศลแล้ว บุคคลทั่วไปเข้าไปแย่งชิงขนมเหล่านั้นได้ เรียกว่า “ชิงเปรต” เป็นอันเสร็จสิ้นการทำบุญสารทเดือนสิบเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ที่เชื่อว่าบรรพบุรุษอันความสำคัญ ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หากทำความชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพ ดังนั้นในวันแรม ๑ ค่ำเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่เรียกว่าเปรตจึงถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง และจะกลับไปนรกในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผู้ยังมีชีวิตอยู่จึงนำอาหารไปทำบุญที่วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที

พิธีกรรม
พิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ มีดังนี้

๑. การจัดหฺมฺรับ
เริ่มในวันแรม ๑๓ ค่ำ ชาวบ้านจะเตรียมซื้ออาหารแห้ง พืชผักที่เก็บไว้ได้นาน ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของสารทเดือนสิบ จัดเตรียมใส่หฺมฺรับ
การจัดหฺมฺรับ คือ การบรรจุและประดับด้วยสิ่งของ อาหาร ขนมเดือนสิบลงในภาชนะที่เตรียมไว้ เช่น ถาด กาละมัง เข่ง กระเชอ เป็นต้น ชั้นล่างสุดบรรจุอาหารแห้ง ชั้นสองเป็นพืชผักที่เก็บไว้นาน ชั้นสามเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ขั้นบนสุด ประดับขนมสัญลักษณ์เดือนสิบ ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซำ ขนมแต่ละชนิดมีความหมายดังนี้
– ขนมลา เป็นเสมือนเสื้อผ้าที่ให้บรรพบุรุษใช้นุ่งห่ม
– ขนมพอง เป็นเสมือนแพที่ให้บรรพบุรุษข้ามห้วงมหรรณพ
– ขนมกง เป็นเสมือนเครื่องประดับ ใช้ตกแต่งร่างกาย
– ขนมบ้า เป็นเสมือนเมล็ดสะบ้า ไว้เล่นในวันตรุษสงกรานต์
– ขนมดีซำ เป็นเสมือนเงินตรา ไว้ให้ใช้สอย

๒. การยกหฺมูรับ

ในวันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ ชาวบ้านจะยกหฺมฺรับที่จัดเตรียมไว้ไปวัด และนำภัตตาหารไปถวายพระด้วย โดยเลือกไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านหรือวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยมไป

๓. การฉลองหฺมูรับและบังสุกุล

เมื่อนำหมฺรับไปวัดแล้ว จะมีการฉลองหฺมฺรับ และทำบุญเลี้ยงพระเสร็จแล้วจึงมีการบังสุกุล การทำบุญวันนี้เป็นการส่งบรรพบุรุษและญาติพี่น้องให้กลับไปยังเมืองนรก

๔. การตั้งเปรต

เสร็จจากการฉลองหมฺรับและถวายภัตตาหารแล้ว ชาวบ้านจะนำขนมอีกส่วนหนึ่งไปวางไว้ตามบริเวณลานวัด ข้างกำแพงวัด โคนไม้ใหญ่ เรียกว่า ตั้งเปรต เพื่อแผ่ส่วนกุศลเป็นทานแก่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติ หรือญาติไม่มาร่วมทำบุญให้ การชิงเปรตจะทำตอนตั้งเปรตเสร็จแล้ว เพราะเชื่อว่าถ้าหากใครได้กินของเหลือจากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ จะได้รับกุศลเป็นสิริมงคลแก่ตนเองบางวัดนิยมสร้างหลาเปรต เพื่อสะดวกแก่การตั้งเปรต บางวัดสร้างหลาเปรตไว้บนเสาสูงเพียงเสาเดียว เกลาและชะโลมน้ำมันเสาจนลื่น เมื่อเวลาชิงเปรตผู้ชนะคือผู้ที่สามารถปีนไปถึงหลาเปรตซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมาก จึงสนุกสนานและตื่นเต้น

 

aaaaIMG_5852 aaIMG_6036

aaIMG_6057 aIMG_6091 AJOM5053 AJOM5055 AJOM5057 AJOM5060 AJOM5061 AJOM5062 AJOM5066 AJOM5069 AJOM5072 AJOM5075 AJOM5078 AJOM5083 AJOM5089 AJOM5090 AJOM5093 AJOM5097 AJOM5099 AJOM5102 AJOM5104 AJOM5108 AJOM5112 AJOM5113 AJOM5116 AJOM5117 AJOM5121 AJOM5123 AJOM5125 AJOM5128 AJOM5132 AJOM5134 AJOM5136 AJOM5139 AJOM5140 AJOM5142 AJOM5143 AJOM5144 AJOM5145 AJOM5147 AJOM5148 AJOM5149 AJOM5150 AJOM5151 AJOM5152 AJOM5153 AJOM5154 AJOM5155 AJOM5156 AJOM5158 AJOM5159 AJOM5160 AJOM5162 AJOM5163 AJOM5164 AJOM5166 AJOM5169 AJOM5170 AJOM5172 AJOM5173 AJOM5174 AJOM5176 AJOM5177 AJOM5182 AJOM5184 AJOM5185 AJOM5188 AJOM5189 AJOM5190 AJOM5191 AJOM5192 AJOM5193 AJOM5196 AJOM5197 AJOM5198 AJOM5199 AJOM5200 AJOM5201 AJOM5203 AJOM5206 AJOM5207 AJOM5209 AJOM5211 AJOM5212 AJOM5216 AJOM5221 AJOM5222 AJOM5223 AJOM5224 AJOM5227 AJOM5231 AJOM5235 AJOM5237 AJOM5239 AJOM5241 AJOM5249 AJOM5251 AJOM5254 AJOM5255 AJOM5259 AJOM5264 AJOM5265 IMG_5848 IMG_5873 IMG_5875 IMG_5877 IMG_5878 IMG_5879 IMG_5881 IMG_5882 IMG_5885 IMG_5887 IMG_5888 IMG_5889 IMG_5890 IMG_5891 IMG_5892 IMG_5894 IMG_5895 IMG_5900 IMG_5901 IMG_5903 IMG_5910 IMG_5911 IMG_5912 IMG_5913 IMG_5914 IMG_5916 IMG_5918 IMG_5919 IMG_5920 IMG_5924 IMG_5927 IMG_5932 IMG_5934 IMG_5936 IMG_5938 IMG_5939 IMG_5941 IMG_5942 IMG_5943 IMG_5949 IMG_5950 IMG_5960 IMG_5966 IMG_5968 IMG_5974 IMG_5978 IMG_5981 IMG_5982 IMG_6015 IMG_6018 IMG_6027 IMG_6030 IMG_6035 IMG_6038 IMG_6040 IMG_6042 IMG_6049 IMG_6053 IMG_6054 IMG_6058 IMG_6059 IMG_6065 IMG_6066 IMG_6070 IMG_6071 IMG_6072 IMG_6082 IMG_6085 IMG_6086 IMG_6087 IMG_6088 IMG_6089 IMG_6090 IMG_6094 IMG_6098 IMG_6099 IMG_6102 IMG_6105 IMG_6106 IMG_6107 IMG_6109 IMG_6112 IMG_6116 IMG_6117 IMG_6127 IMG_6129 IMG_6130 IMG_6131 IMG_6132 IMG_6134 IMG_6135 IMG_6136 IMG_6138 IMG_6139 IMG_6140 IMG_6142 IMG_6146 IMG_6149 IMG_6150 IMG_6153 IMG_6156 IMG_6158 IMG_6159 IMG_6160 IMG_6161 IMG_6163 IMG_6164 IMG_6165 IMG_6167 IMG_6168 IMG_6169 IMG_6172 IMG_6173 IMG_6175 IMG_6177 IMG_6178 IMG_6180 IMG_6183 IMG_6184 IMG_6186 IMG_6189 IMG_6191 IMG_6194 IMG_6195 IMG_6196 IMG_6198 IMG_6199 IMG_6204 IMG_620721769741_1599825256746746_454840879_n21769864_1599825863413352_1433650125_n21848917_1599825740080031_1601987397_n21849059_1599825283413410_100909070_n21849148_1599825253413413_411018048_n21849267_1599825216746750_214229275_n21849395_1599825583413380_474573928_n21850300_1599825213413417_2104234525_n21850462_1599825890080016_882459285_n21850599_1599825453413393_11123625_n21850630_1599825626746709_1124100640_n21903524_1599825640080041_1486267315_n21903687_1599825553413383_1767575132_n21903812_1599825500080055_1933610057_n21905286_1599825350080070_1772635320_n21905395_1599825430080062_1017900793_n21905493_1599825690080036_416395150_n

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook