Tags : ถนนคนเดินหน้าพระธาตุ

รีวิวหลาดหน้าพระธาตุ- รังสิต ทองสมัคร์

20 กรกฎาคม 2017

ถนนคนเดินหน้าพระธาตุ เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับคนเมืองคอน ใหม่สำหรับผม ใหม่สำหรับครอบครัวผม ใหม่สำหรับร้านพิกเซล ผมรับรู้ว่าจะมีกิจกรรมถนนคนเดินครั้งแรก ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนัก มีการพูดคุยกันบ้างว่าหน้าร้านเราจะทำไรกัน ในช่วงนั้น น้องนก Nogia Sakura น้อง ฯ อีกหลายคนก็มาพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการ เจอกันที่ร้านน้ำชาบังบ่าวก็ถามไถ่รับรู้ความคืบหน้า ก็เลยรู้ว่ามีหอการค้าเป็นแกนรับทำกิจกรรมอันนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ มีอีกหลายฝ่ายช่วยสนับสนุน แต่ที่เป็นแม่งานประเภทลงวัดพื้นที่ วางผังเลยนี่ ทางหอการค้ารับไปเต็ม ๆ โดยเฉพาะน้องนก ถือแฟ้ม ถือสายวัด วัดพื้นที่จนดึกดื่น ผมบอกน้องเอกกับแฟนว่า งานนี้คนน่าสักพันคน คือไม่น่าเยอะ เราต้องเตรียมช่วยให้งานมีสีสันตรงหน้าร้านเราเอง

Read More

นครสวัสดี เปิดหลาดหน้าพระธาตุ

17 กรกฎาคม 2017

“นครสวัสดี” ด้วยมิตรไมตรีแห่งชาวนคร นครสวัสดีหลาดหน้าพระธาตุ ผสมผสาน ความเป็นพื้นถิ่น ประเพณี และวิถีชาวนคร ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า ศิลปะ การละเล่น การแสดง ตลอดถึงหัตถศิลป์ นำมารวมไว้ที่หน้า #วัดพระธาตุ #นครศรีธรรมราช ห ล า ด ห น้ า พ ร ะ ธ า ตุ คลิกชมคลิป

Read More