Tags : บทกวี

บทเรียนจากหินผา หมายเลข ๓

6 กันยายน 2017

เพียงใบไผ่ริมธารปลิดปลิว การจากพรากก็เกิดขึ้นตรงหน้า ………………… นี่ยังไม่นับเนื่องถึงมวลน้ำคณา ที่พลิกพลิ้วผ่านตัวมันไป ………………… ความตายจึงเป็นดั่งผืนผ้าห่ม คลี่คลุมตัวมันเอาไว้ ให้อบอุ่นไปชั่วกัปกัลป์ บทกวี/ภาพ Yukon Jitsumruay

Read More

บทเรียนจากหินผา หมายเลข ๒

6 กันยายน 2017

(ว่าด้วยการดำรงอยู่แห่งมัน ที่เคลื่อนคล้อยไปมา ณ จุดอันกึ่งนิรันดร์กาล) ……………………… เพียงการนัดหมายอันรางเลือน จะกระวนกระวายไปไย กับกาลเวลา ด้วยว่ามันอยู่ตรงนั้น แลชิดใกล้กับธารน้ำไหล อันเจือจานน้ำใจไปสู่นาคร ……………………. การเฝ้ารอของมัน จึงเป็นแค่เพียงการคอยรับหยาดฝนจากฟากฟ้า ที่เฝ้าแต่ชะล้าง ให้ตัวมันสะอาดงาม บทกวี/ภาพ Yukon Jitsumruay

Read More