Tags : The First Champion of Buddhabhum

รวมภาพ The Champion of Buddhabhum (ชุด 6)

3 ตุลาคม 2017

กิจกรรมการวิ่งที่ผู้จัดวางแผนการจัดงาน 4 วัน และประกาศประชาสัมพันธ์เพียง 4 วันก่อนจัดงานจริง โดยมุ่งหวังเพียงประชาสัมพันธ์เส้นทางสายพุทธภูมิซึ่งมีความสวยงามเหมาะแก่การออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมือการจัดงานจากหลายฝ่ายที่ร่วมกันออกลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสมอง เพื่อให้เกิดงานแบบนี้ขึ้นมา ขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ทำให้เกิดภาพสวยๆ ขออภัยไปยังความไม่สะดวกในการสัญจรของผู้ใช้ถนน ขออภัยในความบกพร่องทั้งปวง Part 1 ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ขณะนั่งกินกาแฟกันทีี Gorock มีมนุษย์ตากล้องนักวิ่งจอมโปรเจ็คเอ่ยขึ้นมา จัดงานวิ่งสนุกๆกันดีกว่า ถ.พุทธภูมิสวยมาก รับสมัครเอาไม่ต้องมาก ไม่มีเสื้อ ไม่มีเหรียญ แค่ให้เพื่อนๆมาร่วมวิ่งกันพอ Part 2

Read More

รวมภาพ The Champion of Buddhabhum (ชุด 5)

3 ตุลาคม 2017

กิจกรรมการวิ่งที่ผู้จัดวางแผนการจัดงาน 4 วัน และประกาศประชาสัมพันธ์เพียง 4 วันก่อนจัดงานจริง โดยมุ่งหวังเพียงประชาสัมพันธ์เส้นทางสายพุทธภูมิซึ่งมีความสวยงามเหมาะแก่การออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมือการจัดงานจากหลายฝ่ายที่ร่วมกันออกลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสมอง เพื่อให้เกิดงานแบบนี้ขึ้นมา ขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ทำให้เกิดภาพสวยๆ ขออภัยไปยังความไม่สะดวกในการสัญจรของผู้ใช้ถนน ขออภัยในความบกพร่องทั้งปวง Part 1 ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ขณะนั่งกินกาแฟกันทีี Gorock มีมนุษย์ตากล้องนักวิ่งจอมโปรเจ็คเอ่ยขึ้นมา จัดงานวิ่งสนุกๆกันดีกว่า ถ.พุทธภูมิสวยมาก รับสมัครเอาไม่ต้องมาก ไม่มีเสื้อ ไม่มีเหรียญ แค่ให้เพื่อนๆมาร่วมวิ่งกันพอ Part 2

Read More

รวมภาพ The Champion of Buddhabhum (ชุด 4)

2 ตุลาคม 2017

กิจกรรมการวิ่งที่ผู้จัดวางแผนการจัดงาน 4 วัน และประกาศประชาสัมพันธ์เพียง 4 วันก่อนจัดงานจริง โดยมุ่งหวังเพียงประชาสัมพันธ์เส้นทางสายพุทธภูมิซึ่งมีความสวยงามเหมาะแก่การออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมือการจัดงานจากหลายฝ่ายที่ร่วมกันออกลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสมอง เพื่อให้เกิดงานแบบนี้ขึ้นมา ขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ทำให้เกิดภาพสวยๆ ขออภัยไปยังความไม่สะดวกในการสัญจรของผู้ใช้ถนน ขออภัยในความบกพร่องทั้งปวง Part 1 ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ขณะนั่งกินกาแฟกันทีี Gorock มีมนุษย์ตากล้องนักวิ่งจอมโปรเจ็คเอ่ยขึ้นมา จัดงานวิ่งสนุกๆกันดีกว่า ถ.พุทธภูมิสวยมาก รับสมัครเอาไม่ต้องมาก ไม่มีเสื้อ ไม่มีเหรียญ แค่ให้เพื่อนๆมาร่วมวิ่งกันพอ Part 2

Read More

รวมภาพ The Champion of Buddhabhum (ชุด 2)

2 ตุลาคม 2017

กิจกรรมการวิ่งที่ผู้จัดวางแผนการจัดงาน 4 วัน และประกาศประชาสัมพันธ์เพียง 4 วันก่อนจัดงานจริง โดยมุ่งหวังเพียงประชาสัมพันธ์เส้นทางสายพุทธภูมิซึ่งมีความสวยงามเหมาะแก่การออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมือการจัดงานจากหลายฝ่ายที่ร่วมกันออกลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสมอง เพื่อให้เกิดงานแบบนี้ขึ้นมา ขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ทำให้เกิดภาพสวยๆ ขออภัยไปยังความไม่สะดวกในการสัญจรของผู้ใช้ถนน ขออภัยในความบกพร่องทั้งปวง Part 1 ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ขณะนั่งกินกาแฟกันทีี Gorock มีมนุษย์ตากล้องนักวิ่งจอมโปรเจ็คเอ่ยขึ้นมา จัดงานวิ่งสนุกๆกันดีกว่า ถ.พุทธภูมิสวยมาก รับสมัครเอาไม่ต้องมาก ไม่มีเสื้อ ไม่มีเหรียญ แค่ให้เพื่อนๆมาร่วมวิ่งกันพอ Part 2

Read More

“ใครคือคนที่วิ่งเร็วที่สุด” The First Champion of Buddhabhum

25 กันยายน 2017

“ใครคือคนที่วิ่งเร็วที่สุด” กิจกรรมดีๆ เพื่อค้นหานักวิ่งที่มีความเร็วที่สุดบนถนนพุทธภูมิ ร่วมกันชม ร่วมกันเชียร์ร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน ชาย-หญิง-ทั่วไปไม่จำกัดอายุและประเภทและประเภท fast แฟนซี ใครจะเป็นจ้าวแห่งถนนเส้นนี้ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคมนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-2703292 บังปิ้น งานนี้มีเงินรางวัล!!  

Read More