อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 23 อำเภอ ซึ่งแต่ละอำเภอก็มีภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

อำเภอขนอม

อำเภอจุฬาภรณ์

อำเภอฉวาง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอชะอวด

อำเภอช้างกลาง

อำเภอถ้ำพรรณรา

อำเภอทุ่งใหญ่

อำเภอทุ่งสง

อำเภอท่าศาลา

อำเภอนบพิตำ

อำเภอนาบอน

อำเภอบางขัน

อำเภอปากพนัง

อำเภอพรหมคีรี

อำเภอพระพรหม

อำเภอพิปูน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

อำเภอร่อนพิบูลย์

อำเภอลานสกา

อำเภอสิชล

อำเภอหัวไทร

อำเภอเชียรใหญ่

อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 1,103 total views,  3 views today