สถานการณ์โควิด 2 พ.ค. 64 นครศรีธรรมราช

Covid-19 reprtS :รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชUpdate วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น.ติดเชื้อรายใหม่ : 48 รายติดเชื้อสะสม : 409 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล : 363 รายรักษาหายแล้ว : 43 รายเสียชีวิต : 3 ราย

ที่มา สสจ.นครศรีธรรมราช

Facebook Comments
Message us