วงสันทนาการ คำสวยหรูที่ใช้ซ่อนความผิดของผู้เกี่ยวข้อง

(ผมเขียนขึ้นมา ไม่ได้ว่าใครโดยทั่ว ๆ ไป แต่ตั้งใจว่ากล่าวหน่วยราชการบางหน่วยเป็นการเฉพาะ)

ถ้าต้องให้คะแนนคำ ผมยกให้ “วงสันทนาการ” เป็นคำยอดเยี่ยมแห่งปี

“วงสันทนาการ” มักเจอตามหลังบ้านงานศพ งานบวช

“วงสันทนาการ” ไม่สนใจแมส ไม่สนใจข่าว …แต่กลัวตายเหมือนกัน

“วงสันทนาการ” เป็นต้นตอโควิดในนคร (อาจจะ)กว่าร้อยละแปดสิบ

“วงสันทนาการ” มีคนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลัง

“วงสันทนาการ” ทำเป็นอาชีพ มีรายได้หลักจากการ “สันทนาการ”

“วงสันทนาการ” จ่ายเงินให้เจ้าของงาน ยิ่งนานยิ่งแพง

“วงสันทนาการ” แผ่อิทธิพลเป็นเขตพื้นที่ ได้สัมปทานไม่ทับซ้อนกัน

“วงสันทนาการ” ไม่สนใจชาวบ้านตาดำดำ

“วงสันทนาการ” ไม่เห็นอกเห็นใจ “นักรบเสื้อขาว” ที่เหนื่อยติดต่อกันมาปีเศษแล้ว

“วงสันทนาการ” คือคำสวยหรูที่หน่วยราชการบางหน่วยบัญญัติขึ้นเพื่อปกปิดความผิดของตัวเอง ?

……………………………………

…ช่วยกันถีบ “วงสนทนา” ให้หมดไปจากเมืองคอน เพื่อความปลอดภัยของพวกเรา

นพ.รังสิต ทองสมัคร์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Facebook Comments
Message us