น้องน้ำมาเยือน ส่งท้ายปี 2561

และแล้วก่อนจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ชื่นใจชื่นอุรา วันนี้น้องน้ำก็เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ที่ลุ่มต่ำของตัวเมืองนครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยไปหลายพื้นที่ ถ้ายังฝนยังไม่หยุดตกก็คาดว่าจะหนักขึ้นแน่นอนเพราะน้ำจากลานสกาจะลงมาสมทบอีกชุดใหญ่ จะเตือนภัยก็คงไม่ทัน เอาใจให้ทุกคนดูแลตัวเองและครอบครัว อย่ารอส่วนราชการ(บ้านเขาก็ท่วมเช่นเรา) ขนได้ขน ตุนอาหารได้ก็หาไว้ก่อนนะครับ การดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในวันฟ้าหม่น

ตามภาพคือสายโพธิ์เสด็จ บริเวณใกล้รางรถไฟ ปรากฏว่าช่วงเย็นที่ผ่านมารถเล็กไม่สามารถผ่านได้แล้ว รถใหญ่ก็ผ่านลำบากสักหน่อย โปรดหลีกเลี่ยงสายนี้ครับ หาข้อมูลที่อื่นได้จะแจ้งผ่านเว็บไซต์เป็นระยะเท่าที่เราจะทำได้

6EBC5B01-A75C-46AD-916D-223784C2B1AC 0769972C-6CB8-4796-95DF-06C5DA7AFF1F F9EA1207-DF8D-4867-9FD8-EB55DE02B336 145F4231-FE8C-4529-8581-65EA2382B79E 5BD15AE4-84FA-42C8-86A1-323BB0ADF468 3395B7DA-B0FC-4A28-8864-D2A34D854983 1E74759E-1CDC-44A4-A498-BC792C3503EB 8094BAB2-BC8D-4A43-B15C-936E236AB608 4469BE9A-D2AA-459F-A31C-ADE92DA8726A

Facebook Comments
Message us