งามแท้เมือง ใต้ ประทับใจเมืองคอน ที่ นครศรีธรรมราช

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานแถลงข่าวเมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ ภายใต้ชื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ “งามแท้เมือง ใต้ ประทับใจเมืองคอน” โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าว และมีนายปรึชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการร่วมมือกับผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น
ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ภาพ jom prachong
Facebook Comments
Message us