รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช Update วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.

Covid-19 reprtS :
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Update วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ติดเชื้อรายใหม่ : 107 ราย
ติดเชื้อสะสม : 2,473 ราย
รักษาตัวในโรงพยาบาล : 870 ราย (มาจาก กทม.และปริมณฑล 381 ราย)
รักษาหายแล้วสะสม : 1,739 ราย
เสียชีวิตสะสม : 27 ราย
*วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 รับแจ้งเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย
ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1624 ตรวจพบเชื้อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
เพศหญิง อายุ 89 ปี ที่อยู่ขณะป่วย ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
ประวัติโรคประจำตัว พาร์กินสัน
ประวัติเสี่ยง ผู้สูงอายุ/คลัสเตอร์วงน้ำชาข้าราชการเกษียณ อ.ปากพนัง
(สัมผัสบุตรเขย รายที่ 1615)
 

Loading

Facebook Comments
Message us