กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๓ จังหวัดภาคใต้ จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้”

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๓ จังหวัดภาคใต้ จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้”

🗓 ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
เวลา  ๑๑.๐๐ น.เป็นต้นไป

รับชมผ่าน Facebook Live เพจ มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้

ขอเชิญสัมผัสเสน่ห์ของการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากสมาคมศิลปินพื้นบ้านในภาคใต้

ชมสาธิตและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม “ CPOT ” และ “ของดีบ้านฉัน” จากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากพื้นที่ในภาคใต้ ๑๔ จังหวัด

สาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นเอกลักษณ์ภาคใต้
และร่วมส่งกำลังใจให้กับชุมชนและศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19

Facebook Comments
Message us