จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณี”มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๕”ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหารวิหาร

https://youtu.be/ZSNzFwAHJG8

แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราช ถือเป็นประเพณีมหากุศลยิ่งใหญ่ ที่ปฏิบัติกันมายาวนานเกือบ 800 ปี ด้วยพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ตามความเชื่อที่ได้รับสืบต่อกันมาว่า การได้ร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จะได้รับบุญกุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

🌸มีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมบุญมากมาย อาทิ

🌸กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

🌸กิจกรรมสวดด้าน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่และสำคัญประเพณีหนึ่งของชาวนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

🌸พิธีตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

🌸ร่วมพิธีอันเป็นมหามงคล พิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ๕ พระองค์ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ และร่วมพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

🌸รับชมการถ่ายทอดสด ตลอดช่วงเวลาในทุกกิจกรรม ผ่านทาง Facebook Live เพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน

cr สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช https://web.facebook.com/NakhonSiThammaratProvincialCulturalOffice

Facebook Comments
Message us