DPE nub CAL@นครศรีธรรมราช

กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมสะสมแคลอรี่ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

🌟DPE nub CAL@นครศรีธรรมราช🌟
โดยกิจกรรม DPE nub cal นี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสมัครแข่งขันออกกำลังกายออนไลน์ สะสมแคลอรี่ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อสะสมแคลอรี่
ตามกติกาลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกจากจังหวัดที่ร่วมกิจกรรม

👉👉กติกาการแข่งขันเบื้องต้น
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่แอบพลิเคชันLine:@dpenubcal
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 14 มีนาคม 2565
(เลือกช่องลงทะเบียน DPE nub CAL@นครศรีธรรมราช)
2.เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการส่งผลการออกกำลังกายมาทางแอปพลิเคชั่น Line:@dpenubcal ภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่กำหนด99วันตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม–20 มิถุนายน 2565
3.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งผลการร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Line:@dpenubcal โดยระบบจะคำนวณแคลอรีที่ได้จากกิจกรรมที่ร่วมเช่นภาพจากแอปพลิเคชั่นที่กำหนดแสดงระยะทางวิ่งหรือเดินที่มีหน่วยวัดชัดเจนหรือการออกก้าลังกายรูปแบบอื่นๆเพื่อเป็นการสะสมแคลอรีต่อวัน
4.ตลอดกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสะสมแคลอรี่ให้ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 แคลอรีหรือ 400 เครดิตและต้องมีวันที่ส่งผลจำนวนไม่น้อย 50 วัน (เพื่อตอบความต่อเนื่องสม่ำเสมอ)
5. สามารถส่งผลการออกกำลังกายได้
วันละ 2 ครั้งเท่านั้นและสามารถส่งผลย้อนหลังได้ภายใน 1 วัน

ที่มา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

DPE

Loading

Facebook Comments
Message us