แถลงการณ์จากสมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราช

แถลงการณ์
สมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราช

ด้วยปรากฏเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช โดยเป็นที่ทราบโดยทั่วไปนั้น เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ได้ปรากฏข้อความอันแสดงออกถึงทัศนคติที่ไม่ปกติวิสัย ไม่ว่าด้วยเจตนาใดก็ตามจนก่อให้เกิดการผลเสียตามมาอย่างกว้างขวาง ทำให้ประชาชนที่ไม่ทราบที่มาเกิดความเข้าใจผิดต่อผู้สื่อข่าว นักสื่อสารมวลชนโดยรวม ก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกเหมารวม ทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

สมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราช ขอเรียนให้ทราบว่า สมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราชไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวทุกคนมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพที่มีแนวทางปฏิบัติอันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่วิชาชีพ ตนเอง และผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรี สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราชทุกคนล้วนมีการศึกษา มีความคิด และวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีสังกัดที่ชัดเจนพร้อมรับการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส และขอเรียกร้องให้สังคมร่วมตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป.

ด้วยเคารพในศักดิ์ศรีของทุกคน
สมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราช

Loading

Facebook Comments
Message us