คำที่แปลว่า “มาก” ในภาษาใต้

คำว่า “มาก” ในภาษาใต้นั้นมีอยู่หลายคำ แต่ละท้องถิ่นอาจจะใช้ไม่เหมือนกัน ซึ่งเราจะนำมาบอก ล้วนมีความหมายว่ามาก แต่ปริมาณความมากจะต่างกัน

 • จัง
 • จังหู
 • จังหัน
 • จังเสีย
 • คะลุย
 • คะเอ
 • ลุยเอ
 • ลุย
 • เออ้าน
 • จ้าน
 • แจ็กแจ็ก
 • จังแจ็ก
 • ครัน
 • หนัดเหนียน
 • หนัดแน่น
 • หนัด

Loading

Facebook Comments
Message us