พันพรือ

คำว่า พันพรือ หรือ พันปรือ แปลว่า อย่างไร

เช่น วันนี้อาการไข้เติ้นพันพรือมั่ง แปลว่า วันนี้อาการไข้ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

รถเครื่องเสียพันพรือ แปลว่า รถมอเตอร์ไซค์มีอาการเสียอย่างไรบ้าง

Facebook Comments
Message us