ศัพท์ภาษาใต้ที่แปลว่า “คนบ้า”

คำภาษาใต้ที่แปลว่า คนบ้า คนไม่สมประกอบ คนสติไม่ดี มีอยู่มากมายหลายคำ แต่ละคำก็จะมีความหมายมากน้อยต่างกัน

 • ไม่บาย
 • ขาดหุ้น
 • ไม่เรี่ยม
 • ช็อต
 • ช๊อมช๊อม
 • พรือโฉ้ เช่น กูว่าไอ้บ่าวนี้มันอาการพรือโฉ้นิ แปลว่า ผมว่าชายคนนี้อาการไม่ปกติ
 • มึนๆ
 • หลุดบ้อง
 • พ้นแล้ว
 • ไม่เต็ม
 • ไม่ใคร่บาย
Facebook Comments
Message us