เรี่ยมเรี่ยมเพ

คำว่าเรี่ยมเรี่ยม มีความหมายไปได้ใน 2 ทิศทาง แล้วแต่เหตุการณ์ขณะพูด

  • ร้านนี้ขายเสื้อเรี่ยมเรี่ยมเพ แปลว่า ร้านนี้ขายเสื้อดีๆทั้งนั้น วันหลังต้องมาซื้อหลาว
  • วันวันกูพบแต่โหม๋เรี่ยมเรี่ยมเพ แปลว่า แต่ละวันฉันพบแต่คนสติไม่สมประกอบทั้งนั้น
Facebook Comments
Message us