คำพูดที่หมายถึงความสะใจ

เวลาสะใจขึ้นมา คนใต้จะมีคำพูดภาษาใต้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านที่แสดงออกถึงความสะใจ มีคำที่ใช้อยู่หลายคำ บางทีก็อาจจะมีคำอุทานนำหน้าอย่างคำว่า ชาด เพิ่มเข้าไปด้วย

ที่มาภาพ https://www.benarnews.org/thai/news/th-ss-motorbikes-racing-10172022155119.html/motorbikes-photos/9motorbikes.jpg/@@images/d3818075-9aa1-4a76-98af-92bae27c65d0.jpeg
  • หวางไป เช่น เอิดแรงถูกจับหวางไป
  • หายเปรต
  • หวางเปรต เช่น ติดยาหนักแรงโดนจับติดหรางหวางเปรตไป
  • หายผี
  • ได้แรงอก
  • ได้แรงคาด
Facebook Comments
Message us