รู้จัก 5 สุราชุมชน นครศรีธรรมราช

ยุคที่ สุราชุมชน กลับมาเป็นที่รู้จักกันอีกครั้ง เมือง นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มียอดฝีมือในการปรุงสุราชุมชนอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวนมาก เฝ้ารอการขึ้นมาเป็นสิ่งถูกกฏหมาย จนวันนี้มีหลายแบรนด์ที่จดถูกต้องตามกฏหมาย นำข้อมูลมาบอกกล่าวพอสังเขปจ้า

1 สิชล

สุรากลั่นชุมชนจากผลไม้เจ้าแรกของนครศรีธรรมราช โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการกลั่นคือ สัปปะรด และ อ้อย ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอสิชล ผ่านการปรุงตามสูตรโบราณที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนกลายเป็น “สุรากลั่น สิชล” ผ่านการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย

สุราชุมชนนครศรีธรรมราช เหล้าชุมชน เหล้ากลั่น สิชล

ติดต่อ สิชล https://www.facebook.com/Sichonspirit

53/1 หมู่ 9 ตำบล เปลี่ยน อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0840572830

2 เมรีรัญจวน

สุรากลั่นแบรนด์นี้ไม่ได้ผลิตที่นครศรีธรรมราช แต่มีตัวแทนจำหน่ายที่นครศรีธรรมราช

ติดต่อเมรีรัญจวน

โทรศัพท์ 099 153 2826

แฟนเพจ https://www.facebook.com/profile.php?id=100095021685384

3 ไก่แจ้

ยังไม่มีข้อมูลอัพเดท

4 สุรากลั่นชุมชนตราสีแก้ว

สุรากลั่นที่ผลิตจากลูกจากซึ่งเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์ มีมากในพื้นที่ อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช ทุกส่วนของต้นจากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมด

ติดต่อ

30 ม.4 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 088-4501801,083-4840691

แฟนเพจ https://www.facebook.com/profile.php?id=100028135577595

5 วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนมากสุข

เพราะพื้นที่อำเภอหัวไทรเต็มไปด้วยต้นตาล หรือภาษาใต้เรียกว่าต้นโหนด จึงทำให้เกิดสุรากลั่นจากน้ำตาลโตนด ในชื่อยี่ห้อ “ตาลไทย”

ติดต่อ

วิสาหกิจชุมชนกลั่นสุราวิสาหกิจชุมชนเขาพังไกร บ้านโพรงจระเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

6 ราศเมรัยย์

สุราชุมชนจากพื้นที่ อ.ชะอวด มีสูตรเฉพาะตัวจากการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นอำเภอชะอวด ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่น ในนาม ราศเมรัยย์

Facebook Comments
Message us