ชั่วโมงนี้ ไม่มีใครฮอตเกิน “สิชล”

สิชล เปิดตัวได้เพียงไม่กี่วัน ก็ทำเอาเจ้าของแบรนด์ต้องว้าวุ่นหนัก เพราะไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับมาก ต้องปรับกระบวนการผลิตกันใหม่อย่างเร่งด่วน ด้วยเสน่ห์ในตัวเองจากการใช้วัตถุดิบ 2 ตัวคือ อ้อยและสับปะรด ทำให้ได้รสชาดเป็นเอกลักษณ์ กลายเป็น “สิชล” สุราชุมชนของคนสิชล

สุรากลั่นชุมชน สุราชุมชน สิชล นครศรีธรรมราช

ข้อมูลเบื้องต้น

แอลกอฮอล์ 40%

ขนาดบรรจุ 700 ml.

มี 2 สูตร

  • สูตรทำจากน้ำอ้อยคั้นสด
  • สูตรทำจากสับปะรดปัตตาเวีย
Facebook Comments
Message us