ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567

โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ เมืองดี หัวหน้าฝ่ายสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม

……….

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

Facebook Comments
Message us