อบจ. ประชุมหารือการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยืมอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องช่วยความพิการ

๒๖ มี.ค. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางดุษฎี จันทร์พุ่ม ปลัด อบจ. เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยืมอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องช่วยความพิการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๕ (ห้องเล็ก)

Facebook Comments
Message us