พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันนี้(7 ก.ค.67) เวลา 16.00 น. ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระธรรมวชิรากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 ,17-18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสังกัด ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่ภายในวิหารธรรมศาลา จุดธูปเทียนบูชาพรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นในเวลา 17.09 น. ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดฯถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อารธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนา และสวดภาณวารต่อไปจนเสร็จพิธีในเวลา 19.59 น.

และในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารธรรมศาลา ภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยจะเริ่มดำเนินการประกอบพิธีตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสังกัด ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสมัครสมานสามัคคี สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศ ภาคเอกชนและประชาชน แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง

/////////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี-บุณณดา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

7 กรกฎาคม 2567

Facebook Comments
Message us