โครงการเฝ้าระวังโภชนาการในผู้ป่วยติดเตียง และช่วยเหลือความผิดปกติ ด้านโภชนาการ

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังโภชนาการในผู้ป่วยติดเตียง และช่วยเหลือความผิดปกติ ด้านโภชนาการ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการเยี่ยมบ้านประเมินสุขภาพและป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันภาวะโรคแทรกซ้อน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยญาติผู้ดูแลและส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

Facebook Comments
Message us