จังหวัดนครสั่งเตรียมพร้อม เตือนภัย พายุปาบึก

จังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือพายุ “ปาบึก” และให้ประชาชนอพยพทันทีเมื่อมีคำสั่ง เรือควรงดออกจากฝั่ง 3-5 มกราคม 2562

วันนี้(2 ม.ค.62) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีโทรสารด่วนที่สุด จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรงจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เตรียมความพร้อมในการรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตร เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อนลงอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2562 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 3-5 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันที่ 2-5 มกราคม 2562

ดังนั้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมที่อาจจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารการพยากรณ์อากาศ การแจ้งเตือนภัย สภาพน้ำท่าจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือให้เตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้เพียงพอและตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเรือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการในการเตรียมรับสถานการณ์โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง โดยขอให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ให้อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพในการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว และให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ อาสาสมัครองค์กรการกุศล เพื่อประสานการบูรณาการ เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล (1 ตำบล 1 ศูนย์จัดการภัยพิบัติและอุบัติภัย) ในการช่วยเหลือประชาชน กู้ภัยและบรรเทาภัยตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีมีคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่ง หรือในทะเลมีคลื่นสูง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลาดตระเวนแจ้งเตือนการเดินเรือ เรือเล็ก เรือประมง เรือท่องเที่ยว เรือข้ามฟาก ให้งดออกจากฝั่ง

หากเกิดเหตุสาธารณภัยให้แจ้งจังหวัดทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7535 8440 หรือสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง..///

ที่มา ปชส.จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

58A1CDE3-4CD7-49F2-9A57-86204FBD6CB1 D140FECC-B959-4FB9-822C-C904BFB3C5E7 FB80B0DD-4B8F-4D66-B7A3-2F8121DF093B

Facebook Comments
Message us