ร้อยปาบึกหรือจะเท่าหนึ่งปลิง

เมื่อนายช่างจากการไฟฟ้ากรุงเทพ เดินทางมาช่วยแก้ไขระบบไฟฟ้าของนครศรีธรรมราชซึ่งโดนพายุ Pabuk ถล่มซะยับเกือบทั้งเมือง ความยากลำบากในการทำงานมีมากแน่นอน สาระพัดสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าว่าหนักอยู่แล้ว กำลังไฟฟ้าที่ว่าน่ากลัวอยู่แล้ว หรือแม้แต่เจ้าปาบึกที่ว่าน่ากลัวอยู่แล้วก็ไม่สู้เจ้าปลิงที่มาคอยรบกวนการทำงานของนายช่างจนต้องกระโดดตัวลอยชนิดตัวใครตัวมัน แต่อย่างไรก็ตาม นครสวัสดีขอเอาใจช่วยเหล่าพี่ๆช่างไฟฟ้าที่เดินทางมาจากทั่วประเทศให้ทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปลอดภัยกันทุกท่านนะครับ

ภาพ : เจ๊โจ้ สิงห์อรฉัตร
197575 197576 197577 197579 197580 197581 197582 197583 197584

Facebook Comments
Message us