ข้าวแกงน้าเป้า ปากซอยศรีธามา หน้าพระธาตุ

ร้านข้าวแกงที่อยู่มานาน เมื่อก่อนก็แวะกินบ่อย ร้านน้าเป้า ปากซอยศรีธามา แถวๆหน้าวัดพระธาตุนครศรีธรรมราช

สนับสนุนการรีวิวเมืองนครโดย
บ.สิงห์อรฉัตร จำกัด
บ้านน้ำสิงห์
คุณนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์
34action
Boog bar
Telemax

CC695CAC-BB36-4B20-8014-8676AF911788 E3743499-4CB0-4904-B4B0-4A335F151400 369FD9CD-C601-4987-9D63-3B69419BF890 BE387693-0BF6-4544-82B7-66A56F2B0304 DFD40AFC-D1EC-4507-942F-DD72A36457FA 1E71B835-C087-42D0-A60E-3C33CAC435E6 AF7BD256-9DB4-4006-948E-B73F7B935ECC 65A0D415-BB0A-4E41-98DD-084BA3434BC2 A32F1937-1826-453E-B868-9E61EE39173A F5F92094-B8DB-4FEC-95B7-DB5163848B36 3F3BF509-D373-42DE-8F61-C6B81B32DA38 8B8CECF6-D876-408F-BCBD-0C7C69D79420 92E17B45-BB07-4FD5-BC17-2797F04222DD

Facebook Comments
Message us