ผลการประกวดภาพ “ทหารของพระราชา ที่พึ่งพาของประชาชน”

ตามที่ กองทัพภาคที่ 4 โดย กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดการประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดีโอสั้น ในหัวข้อ “ ทหารของพระราชา ที่พึ่งพาของประชาชน ” เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ทบ. ให้เข้าถึงประชาชนทั่วไป และมีส่วนร่วมในการประกวด สามารถนำผลงานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ โดยอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดทำระเบียบการประกวด และเป็นคณะกรรมการตัดสิน ปิดรับผลงาน เมื่อ 28 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการตัดสินเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสิน รายละเอียดตามโพสต์ด้านล่าง 📚
▶️ กำหนดทำการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ฯ ทุกประเภท ในวันพุธที่ 15 พ.ค.62 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โดยแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน
▶️ กองทัพภาคที่ 4 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกท่าน และขอแจ้งให้เข้ารับรางวัลตาม วัน,เวลา ที่กำหนด
การแต่งกาย ข้าราชการทหาร ชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว หรือชุดปฏิบัติงาน บุคคลพลเรือน ชุดสุภาพ
▶️ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม ประสานการปฏิบัติได้ที่ โทร. 0832801618 และ 0860055592

รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล อส.ทพ. วิศรุต สุวรรณพงศ์ สังกัด กรม ทพ.๔๕ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล อส.ทพ. วิศรุต สุวรรณพงศ์ สังกัด กรม ทพ.๔๕ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทภาพถ่ายจากล้องดิจิทัลได้แก่ จ.ส.อ. อภิวิชญ์ ย่องซี้ สังกัด มทบ.๔๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทภาพถ่ายจากล้องดิจิทัลได้แก่ จ.ส.อ. อภิวิชญ์ ย่องซี้ สังกัด มทบ.๔๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทภาพถ่ายจากล้องดิจิทัล ได้แก่ ส.อ.อนุพงศ์ วัชชิร สังกัด กรม สน.พล.ร.๑๕ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทภาพถ่ายจากล้องดิจิทัล ได้แก่ ส.อ.อนุพงศ์ วัชชิร สังกัด กรม สน.พล.ร.๑๕ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลชมเชย ประเภทภาพถ่ายจากล้องดิจิทัล ได้แก่ ส.ท. คุณากร เต็มยอด สังกัด ร.๑๕ พัน.๒ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ประเภทภาพถ่ายจากล้องดิจิทัล ได้แก่ ส.ท. คุณากร เต็มยอด สังกัด ร.๑๕ พัน.๒ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ส.ท. นิซูลกิ๊ฟลี เลาะเมาะ สังกัด ร.๕ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ส.ท. นิซูลกิ๊ฟลี เลาะเมาะ สังกัด ร.๕ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ อส.ทพ.หญิง ทิพย์มณี ทิพย์เศวต สังกัด กรม ทพ.๔๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ อส.ทพ.หญิง ทิพย์มณี ทิพย์เศวต สังกัด กรม ทพ.๔๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ นาย ชัยบรรชา ประจง ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ นาย ชัยบรรชา ประจง ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลชมเชย ประเภทภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ส.อ. เอกลักษณ์ รักษ์วงศ์ สังกัด พล.ร.๕ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ประเภทภาพถ่ายจากกล้องสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ส.อ. เอกลักษณ์ รักษ์วงศ์ สังกัด พล.ร.๕ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

60193808_2672028709535670_7094390330576863232_n

Facebook Comments
Message us