กรรมการประมงนครศรีธรรมราชพิจารณาการกำหนดเขตพื้นที่ทำการประมงและเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มเติม

วันนี้(1 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อร่วมพิจารณากำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเพิ่มเติม ,การร่วมพิจารณากำหนดเขตพื้นที่ทำการประมงด้วยเครื่องมือประจำที่ ประเภทช้อนปีก พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และการพิจารณากำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งทะเลเพิ่มเติม ทั้งนี้ในส่วนของการพิจารณากำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเพิ่มเติม ใน 3 พื้นที่ประกอบด้วย บริเวณคลองท่าเรือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ ,บริเวณคลองบางจาก หมู่ที่ 4 ,7 และหมู่ที่ 11 ตำบลบางจาก และบริเวณคลองท่าดี หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นั้น เบื้องต้นทั้ง 3 พื้นที่ได้มีการจัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในพื้นที่ ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ พบว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีเรือสัญจรทางน้ำ รูปแบบการวางกระชังไม่กีดขวางทางเดินของน้ำแต่อย่างใด ทางคณะกรรมการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเขตการดำเนินการ ทั้ง 3 พื้นที่

 

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดเขตพื้นที่ทำการประมงด้วยเครื่องมือประจำที่ ประเภทช้อนปีกหรือยอปีก ในเขตทะเลชายฝั่ง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยได้กำหนดพิกัดเป็นรายแปลงทั้งหมด 21 แถว เนื้อที่ประมาณ 4,482 ไร่ และมีการเว้นช่องว่างระหว่างเครื่องมือประมาณ 30 ถึง 50 เมตร เพื่อเป็นช่องสำหรับเรือประมงพื้นบ้านสัญจรได้เป็นปกติ รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งทะเลเพิ่มเติมที่ตกหล่น ในเขตพื้นที่ตำบลขนอม ตำบลท้องเนียน ตำบลควนทอง เขตอำเภอขนอม เขตอำเภอสิชล เขตอำเภอปากพนัง และเขตอำเภอหัวไทร

//////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 มิถุนายน 2563

Facebook Comments
Message us