พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชน “ตลาดรวมใจ เพื่อชุมชน”

พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชน “ตลาดรวมใจ เพื่อชุมชน” เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้(18 มิ.ย.63) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชน “ตลาดรวมใจ เพื่อชุมชน” ตามโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2563 มีเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์กระจูด ข้าวสาร ขนม ผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด สละ ฝรั่ง เป็นต้น จำนวน 15 คูหา มาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ยังได้จำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าราคาถูกแพ็คละ 10 ฟองในราคา 20 บาท จำกัดซื้อได้คนละไม่เกิน 3 แพ็คด้วย

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานตลาดรวมใจ เพื่อชุมชน เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีสาถนที่จำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ เกษตรจังหวัด หอการค้าจังหวัด บิสคลับนครศรีธรรมราช ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช และห้างบิ๊กซี สาขานครศรีธรรมราช โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้างบิ๊กซี สาขานครศรีธรรมราช คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนครั้งละ 400,000 บาท ./////////

Facebook Comments
Message us