สิงห์บุรี จัดกิจกรรม BIKE SINGBURI 2020 “สองน่อง ท่องเมืองสิงห์ แผ่นดินประวัติศาสตร์”

สิงห์บุรี จัดกิจกรรม BIKE SINGBURI 2020 “สองน่อง ท่องเมืองสิงห์ แผ่นดินประวัติศาสตร์” กับการปั่นจักรยานย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอท่าช้าง นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรม BIKE SINGBURI 2020 “สองน่อง ท่องเมืองสิงห์ แผ่นดินประวัติศาสตร์” ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และศาสนา เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของกลุ่มภาคกลางตอนบน รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว สร้างโอกาส และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค.นี้ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นตามแนวคิด “ปั่นท่องเที่ยวแผ่นดินประวัติศาสร์ สัมผัสของดีเมืองสิงห์บุรี ในวิถี NEW NORMAL แลกเปลี่ยน..ใกล้ชิด วิถีชีวิตชุมชน” ปั่นบนเส้นทาง SINGBURI AT FIRST SIGHT ถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานหนึ่งเดียวที่จะพาเราไปสัมผัสไฮไลท์เมืองสิงห์บุรี ที่ไม่ว่าใครได้ยินก็ต้องรู้จัก ประกอบด้วย สถานที่ดังนี้ รำลึกวีรกรรมอันกล้าหาญที่…อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
เดินช้อป เดินชิลล์ ที่ตลาดต้องชม ไหว้พระวัดพระนอนจักรสีห์ ไหว้พระเสริมสิริมงคลพร้อมเช็คอินหน้าองค์พระใหญ่แห่งวัดพิกุลทอง UNSEEN สิงห์บุรี ไหว้หลวงพ่อทันใจ ณ วัดหน้าพระธาตุ

เป็นการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม กระจายรายได้จากการท่องเที่ยว และกระจายลงสู่พื้นที่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยจะเริ่มปั่นออกจากอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน #change98 #bikesingburi #สองน่องท่องเมืองสิงห์แผ่นดินประวัติศาสตร์

Facebook Comments
Message us