ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมส่งภาพประกวด “แปรงฟันสร้างสุข”เพื่อรณรงค์วันทันตสาธารณสุข สดุดีสมเด็จย่า

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมส่งภาพประกวด “แปรงฟันสร้างสุข”เพื่อรณรงค์วันทันตสาธารณสุข สดุดีสมเด็จย่า 21ตุลาคม ของทุกปี เรามาร่วมกันแปรงฟันป้องกันอนาคตลูกผุ เพื่อสร้างสังคมไทยไร้ฟันผุกันเถอะ
(ตามลิ้งค์ https://forms.gle/2MfqTqFfNkn1Ymt79 )
โดยมีกติกาง่ายๆดังนี้
1. ภาพถ่ายเด็กที่เข้าร่วมประกวดแปรงฟันสร้างสุข ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. แบ่งประเภทการประกวดเป็น 2 กลุ่มอายุ ได้แก่ 0-5 ปี และ 6-12 ปี
3. ภาพถ่ายการแปรงฟันที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน 1 เดือน) และขอสงวนสิทธิ์ภาพเด็ก 1 คน/1 ภาพ เท่านั้น
4. รางวัลมี 2 ประเภท คือประเภท กลุ่มอายุ 0-5 ปี และ 6-12 ปี ประเภทละ 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
5. ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดตามแบบฟอร์มนี้ ส่งภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
6. การตัดสินผลการประกวด นำคะแนน vote ผ่านช่องทางเพจ Facebook (เพจ ครอบครัวฟันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช) รวมกับ คะแนนจากกรรมการผู้ตัดสิน
7. ปิด vote ทางเพจ facebook เวลา 24.00 น.(เที่ยงคืนตรง) ของวันที่ 28 ตุลาคม 2563
8. ประกาศผลการประกวด วันที่ 31 ตุลาคม 2563

Loading

Facebook Comments
Message us