DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช

DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประธานโครงการ) และคุณต้น ใจตรง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมแถลงข่าว “โครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ร้านยงคัง ถนนท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนัฎฐา คงทอง ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 086-4781737 หรือ website : http://www.nakhonsc.com
 

Loading

Facebook Comments
Message us