รายชื่อผู้สมัคร นายก อบจ.นครศรีธรรมราช วันแรกคึกคักกับ 5 ผู้สมัคร

บรรยากาศการรับสมัครผู้ลงชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชวันแรกคึกคักพิเศษ ทั้งผู้สมัครที่เดินทางกันมาตั้งแต่เช้า รวมไปถึงกองเชียร์ที่สร้างสีสันกันเป็นระยะๆ

โดยเวลาที่เริ่มกิจกรรมการรับสมัครคือ 08.00 น. มีผู้สมัครนายกฯ มาลงชื่อก่อนเวลาจำนวน 5 ท่าน จึงได้เข้าสู่กระบวนการจับหมายเลขก่อน โดยหลังจากผ่านกระบวนการจับหมายเลขโดย กกต. ผลที่ได้คือ

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลข 1 นายอำนวย ยุติธรรม

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลข 2 นางกนกพร เดชเดโช

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลข 3 นายอนันต์ ทองอุ่น

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลข 4 นพ.อิสระ หัสดินทร์

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลข 5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช

 

Facebook Comments
Message us