2 แหล่งเดินป่าสำหรับคนกลัวทาก ที่นครศรีธรรมราช

หัวใจแห่งการรักป่า รักธรรมชาติ มีอยู่เต็มหัวใจเกินล้านเปอร์เซ็น แต่… เจ้าเวรเจ้ากรรมก็มักจะอยู่คู่กับมนุษย์อย่างเราๆเสมอแหละครับ โดยเฉพาะความกลัวทาก แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่แอดเจอมักจะบอกว่าเจ้าทากตัวน้อยช่างน่ารักยิ่งนัก

Moredesignthai.com

15/01/2024
Message us