โรงงานลูกชิ้นซื่อชวนชิม มีฮาลาลและ อย.

นครศรีธรรมราชมีโรงงานลูกชิ้นเนื้อฮาลาลนะคุณ เขาชื่อว่า โรงงานลูกชิ้นซื่อชวนชิม เป็นโรงงานที่พร้อมจัดส่งสินค้าทั่วประเทศด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ ทำให้มั่นใจในคุณภาพของลูกชิ้น

Moredesignthai.com

11/02/2024
Message us