ลุงตู่อนุมัติงบขุดลอกคลองปากพนัง 143 ล้าน เริ่มขุดแล้ว

คลองปากพนัง เส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนปากพนัง รวมไปถึงคนนครศรีธรรมราชมายาวนานหลายชั่วอายุคน เป็นท่าเรือใหญ่สำหรับการค้าขายกับต่างชาติ ปัจจุบันเป็นที่ทำมาหากินของชาวปากพนังทั้งประมงและการท่องเที่ยว

Moredesignthai.com

07/12/2023
Message us