นายกเล็กเมืองคอน เดินสำรวจน้ำประปาตามโครงการประปาเทศบาลบริการชุมชน

“ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการประปา

Moredesignthai.com

20/03/2024
Message us