เชือกฟางโยงต้นทุเรียน ตราตะวันแดง

เชือกโยงต้นทุเรียน ตราตะวันแดง ผ่านการใช้งานมาหลายปี จนพิสูจน์ให้เกษตรกรเห็นเป็นประจักษ์แล้วว่า เชือกโยงทุเรียนของบริษัท ซี.พี.เกษตรตะวันแดง อินเตอร์เทรด สร้างความมั่นใจให้ชาวสวนทุเรียน

Moredesignthai.com

19/12/2023
Message us