รวมภาพ กิจกรรม Drip กาแฟ เพื่อการกุศล นครดีซี

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม Morning Drip for Charity #1 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปพัฒนาโรงอาหารให้เด็กๆ โรงเรียนวัดธงทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ

Moredesignthai.com

21/01/2024
Message us