รู้จักผ้ายก หรือผ้าทอ นครศรีธรรมราช

ผ้ายกนครศรีธรรมราช หรือ ผ้าทอนครศรีธรรมราช งานทอผ้าที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น พัฒนามาเรื่อยๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอเมืองนคร ที่ส่งขายไปทั่วประเทศ ด้วยคุณภาพของเส้นใยที่มาถักทอ

Moredesignthai.com

19/02/2023
Message us