เจ้าของฟาร์มกัญชาเมืองคอน โอดการเมืองทำให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

นายพิโชติ พลหาญ เจ้าของฟาร์ม “เรือนจำดอนกุลฟาร์ม 420 ” ในส่วนของร้านค้ามีผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วในด้านค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเปิดค่าเช่าร้าน ค่าตกแต่งร้าน ค่าใบอนุญาติ ล้วนต้องใช้เงินในการดำเนินการอยู่แล้ว

Moredesignthai.com

09/07/2024
Message us