5 อันดับ สายมูนครศรีธรรมราช ต้องไป

สายมูนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นเมืองที่เก่าแก่มีประวัติเป็นมายาวนาน เป็นเมืองท่าที่ต่างชาติเดินทางมาติดต่อค้าขาย รวมทั้งการเดินทางมาของผู้เผยแผ่ศาสนาจากทั่วสารทิศ ทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของศาสนสถานหลายศาสนา พุทธ คริส อิสลาม ฮินดู พรหมณ์

Moredesignthai.com

12/12/2023
Message us